Servei integral de valoració funcional
i assistència a la llar

La dependència és un estat que ens pot sobrevenir en qualsevol moment de la nostra vida, bé sigui per malaltia, accident o envelliment. Davant d'aquesta situació se'ns plantegen molts dubtes i no sempre disposem de tot la informació necessària per poder decidir la resposta més adient a cada situació.

El dubte principal és decidir entre residència o domicili, les dues opcions son vàlides. La nostra experiència ens diu que en moltes ocasions a la persona li agradaria quedar·se a casa seva, però pot resultar complicat perquè hi ha molts factors a valorar. L'opció resulta viable si s'enfoca de forma efectiva i clara per part de professionals amb la fi de poder garantir una bona qualitat de vida.

El servei integral de valoració funcional de la llar: "Queda't a casa", ofereix un estudi personalitzat de les necessitats i la situació de cada persona i el seu entorn, donant una resposta amb solucions que garanteixen seguretat, confort i autonomia.

SERVEIS QUE T'OFERIM

Valoració de les capacitats funcionals i de l'entorn físic. Anem al domicili

Supressió de barreres arquitectòniques

Productes de suport que faciliten les activitats de la vida diària

Suport professional a domicili (cuidadors)

Valoració de situació social i assessorament d'ajuts per l'adquisició de productes de suport

Professionals sanitaris valoradors a domicili (terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta ...)

Contacte amb serveis residencials i/o Centres de Dia

Formació i educació sanitària per a professionals i cuidadors

OPCIONS

Residencia

  • Atenció 24 hores per professionals
  • Espais adaptats i accessibles
  • Interacció amb altres residents
  • Activitats dirigides i programades

Domicili

  • Entorn conegut i familiar
  • Rutina pròpia
  • Intimitat i confort
  • Relacions socials al barri
  • Estalvi econòmic

ON INTERVENIM

Pic

Dormitori

Un correcte mobiliari (llit articulat, matalàs, butaca, etc...) ens ofereix confort, prevenció i un bon descans a la vegada que facilita l'autonomia a la persona i la tasca del cuidador

Pic

Higiene

El manteniment de l'autonomia i la seguretat en la higiene personal és un aspecte molt important i necessari, tant per a les persones com per als cuidadors. Amb els productes adients i les adaptacions oportunes, aconseguim una activitat segura i agradable.

Pic

Mobilitat / supressió de barreres

Garantir la mobilitat (al domicili, en l'accés a la vivenda o la comunitat), ens permet gaudir de la rutina i les relacions socials. Això ho aconseguim amb productes de suport per a la mobilitat (bastons, caminadors, cadires de rodes, etc.) i amb la supressió de les barreres arquitectòniques (ascensor, rampes, cadires puja-escales, etc.).

Pic

Transferències i mobilitzacions

Al domicili, al llarg del dia, fem moltes transferències (passar del llit a la cadira, cadira al WC, etc.). Aprenent diferents tècniques i amb els productes adequats, aconseguim evitar el risc de caigudes, prevenir lesions i afavorir l'autonomia.

Servei integral de valoració funcional i assistència a la llar: "Queda't a casa"

1

Valoració

Un terapeuta ocupacional, fisioterapeuta i/o treballador social valoren capacitats funcionals i psicosocials de la persona i el seu entorn. A continuació elaboraran un informe de les necessitats.

2

Assessorament

L'informe inclou les propostes per a que puguis quedar-te a casa en les millors condicions i un pressupost detallat de cada servei.

3

Intervenció

Coordinem els serveis proposats a l'informe i els gestionem per a que no t'hagis de preocupar (productes de suport, obres d'adaptació al domicili, cuidadors professionals, assessorament d'ajuts, educació sanitària, suport psicològic)

Demana'ns informació

Consulta els nostres serveis o demana més informació:


info@quedatacasa.com
932 118 376