On intervenim

Àrees d'Intervenció de Queda t a casa

Dormitori

Higiene

Mobilitat / supressió de barreres

Transferències i mobilitzacions

Dormitori

Un correcte mobiliari (llit articulat, matalàs, butaca, etc…) ens ofereix confort, prevenció i un bon descans a la vegada que facilita l’autonomia a la persona i la tasca del cuidador.

Àrees d'Intervenció de Queda t a casa
https://www.quedatacasa.com/wp-content/uploads/2023/10/onintervenim-higiene.png

Higiene

El manteniment de l’autonomia i la seguretat en la higiene personal és un aspecte molt important i necessari, tant per a les persones com per als cuidadors. Amb els productes adients i les adaptacions oportunes, aconseguim una activitat segura i agradable.

Mobilitat / supressió de barreres

Garantir la mobilitat (al domicili, en l’accés a la vivenda o la comunitat), ens permet gaudir de la rutina i les relacions socials. Això ho aconseguim amb productes de suport per a la mobilitat (bastons, caminadors, cadires de rodes, etc.) i amb la supressió de les barreres arquitectòniques (ascensor, rampes, cadires puja-escales, etc.).

https://www.quedatacasa.com/wp-content/uploads/2023/10/quedatacasa-1-640x640.png
https://www.quedatacasa.com/wp-content/uploads/2023/10/quedatacasa-2-640x640.png

Transferències i mobilitzacions

Al domicili, al llarg del dia, fem moltes transferències (passar del llit a la cadira, cadira al WC, etc.). Aprenent diferents tècniques i amb els productes adequats, aconseguim evitar el risc de caigudes, prevenir lesions i afavorir l’autonomia.

MÉS DE 20 ANYS D'EXPERIÈNCIA

Queda't a casa

Demana més informació:

Envia un missatge