Serveis que t'oferim

Servei integral de valoració funcional i assistència a la llar
https://www.quedatacasa.com/wp-content/uploads/2022/04/quedatacasa-4.png

QUEDA'T A CASAGaudir de major confort i qualitat de vida a la seva pròpia llar

Valoració en el propi domicili de les capacitats funcionals i de l’entorn físic. Anem al domicili

Productes de suport que faciliten les activitats de la vida diària

Supressió de barreres arquitectòniques

Valoració i suport professional a domicili (al cuidador principal)

Valoració de la situació social i assessorament d’ajuts per l’adquisició de productes de suport

Contacte amb serveis residencials i/o Centres de Dia

Professionals sanitaris valoradors a domicili (Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta …)

Formació i educació sanitària per a professionals i cuidadors

https://www.quedatacasa.com/wp-content/uploads/2022/05/quedatacasa-serveis.png
https://www.quedatacasa.com/wp-content/uploads/2022/04/quedatacasa-serveis-oferim2.png

Opcions

Residència

Atenció 24 hores per professionals
Espais adaptats i accessibles
Interacció amb altres residents
Activitats dirigides i programades

Domicili

Entorn conegut i familiar
Rutina pròpia
Intimitat i confort
Relacions socials al barri
Estalvi econòmic