Serveis que t'oferim

Assistència a la Llar per a Persones Dependents

Cura Personalitzada en el Domicili per a la Dependència

Enfocados en la atención personalizada, proporcionamos asistencia en el hogar que abarca desde la ayuda con persona dependiente hasta la creación de un entorno adaptado con mobiliario adaptado. Nuestro equipo de profesionales realiza transferencias seguras, garantizando la seguridad en el domicilio. Ofrecemos facilidades tanto para la persona dependiente como para sus acompañantes, personalizando nuestro servicio según las necesidades específicas. La higiene en cama, el uso de caminadores y la adaptación de baños son solo algunas de las soluciones que proporcionamos.
https://www.quedatacasa.com/wp-content/uploads/2023/10/quedatacasa-4.png

QUEDA'T A CASAAssistència Integral a la Llar per a Persones Dependents

Oferim una assistència completa a la llar per a persones amb mobilitat reduïda, discapacitat o dependència. El nostre equip de professionals sanitaris especialitzats realitza una valoració al domicili, identificant barreres arquitectòniques i proposant solucions com la instal·lació de rampes i accessibilitat. A més, proporcionem productes de suport i ajuts tècnics, des d'un llit articulat amb carro elevador fins a utensilis adaptats per a una cuina adaptada. Ens enfoquem a garantir la seguretat a la llar i millorar l'autonomia dels qui hi habiten.

Valoració en el propi domicili de les capacitats funcionals i de l’entorn físic. Anem al domicili

Productes de suport que faciliten les activitats de la vida diària

Supressió de barreres arquitectòniques

Valoració i suport professional a domicili (al cuidador principal)

QUEDA'T A CASAAssistència Integral a la Llar per a Persones Dependents

El nostre compromís és suprimir les barreres arquitectòniques que limiten l'autonomia a casa. Amb una obra adaptar el domicili estratègic, aconseguim la creació d'un entorn segur i accessible. Des de l'eliminació de barreres físiques fins a la implementació de domòtica ens assegurem d'oferir solucions integrals. A més, brindem assessorament personalitzat, facilitant l'adaptació de mobiliari i proporcionant productes de rehabilitació per millorar la qualitat de vida.

Valoració de la situació social i assessorament d’ajuts per l’adquisició de productes de suport

Contacte amb serveis residencials i/o Centres de Dia

Professionals sanitaris valoradors a domicili (Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta …)

Formació i educació sanitària per a professionals i cuidadors

https://www.quedatacasa.com/wp-content/uploads/2023/10/quedatacasa-serveis.png
https://www.quedatacasa.com/wp-content/uploads/2023/10/Assistencia-a-la-Llar-per-a-Persones-Dependents-1.png

Opcions

Residència

Atenció 24 hores per professionals
Espais adaptats i accessibles
Interacció amb altres residents
Activitats dirigides i programades

Domicili

Entorn conegut i familiar
Rutina pròpia
Intimitat i confort
Relacions socials al barri
Estalvi econòmic